dominfor.pl


Regulamin

1) Słownik pojęć

 • Serwis internetowy - witryna internetowa dostępna w sieci Internet pod adrsami http://dominfor.pl i http://rynek-nieruchomosci.net
 • Wydawca - właściciel serwisu - GTM Marcin Szczerbowski z siedzibą w Toruniu.
 • Użytkownik serwisu - osoba fizyczna lub prawna oraz pozostałe podmioty, które dokonały rejestracji w serwisie, akceptując warunki niniejszego regulaminu

2) Warunki ogólne

 1. Wydawca poprzez serwis internetowy umożliwia zarejestrowanym użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń związanych tematycznie z rynkiem nieruchomości.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez wydawcę i wyłącznie na potrzeby serwisu, wszystkich danych użytkownika zarejestrowanych w serwisie.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem serwisu wiadomości email od zainteresowych ogłoszeniami użytownika oraz od partnerów serwisu.
 4. Pierwsze ogłoszenie użytkownika jest darmowe.
 5. Podstawowy okres emisji ogłoszenia wynosi 30 dni.
 6. Opłaty za zamieszczanie kolejnych ogłoszeń, za wznowienie emisji po upływie okresu podstawowego oraz za korzystanie z narzędzi wspomagających promocję tych ogłoszeń w serwisie, określane są w cenniku usług. Zmiany cennika wchodzą w życie w momencie dodania nowego ogłoszenia lub przedłużenia emisji na kolejny okres wcześniej dodanego ogłoszenia.
 7. Za treść ogłoszeń, ich zgodność ze stanem faktycznym odpowiada wyłącznie publikujący je użytkownik.

Cennik usług

 1. Pierwsze ogłoszenie: 0 zł
 2. Aktywacja ogłoszenia po upływie 30 dni emisji: 6,15 zł
 3. Drugie ogłoszenie i następne: 6,15 zł
 4. Wyróżnienie na stronie głównej na okres 15 dni: 6,15 zł

Platforma ogłoszeniowa dominfor.pl to skuteczna promocja i sprzedaż (wynajem) Twojej nieruchomości.

Dodaj ogłoszenie | Regulamin | Polityka cookies | Kontakt

Nieruchomości Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Gdańsk, Kraków, Wrocław - ogłoszenia 0.02 s